VIE National Champion League

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Quang Nam
17:00
2024/05/25
TT Hanoi
BLV:microphoneBLV Bon microphoneSD
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
CLB TPHCM
19:15
2024/05/25
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 26/05/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Song Lam Nghe An
17:00
2024/05/26
Becamex Binh Duong
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Thanh Hoa
18:00
2024/05/26
Nam Dinh FC
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Khanh Hoa
18:00
2024/05/26
CLB Binh DInh
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Cong An Ha Noi FC
19:15
2024/05/26
Viettel FC
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hai Phong FC
19:15
2024/05/26
Hong Linh Ha Tinh

Ngày 30/05/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hoang Anh Gia Lai
17:00
2024/05/30
CLB Thanh Hoa
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Binh Dinh
18:00
2024/05/30
Quang Nam
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hong Linh Ha Tinh
18:00
2024/05/30
Cong An Ha Noi FC
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Viettel
19:15
2024/05/30
XM Hai Phong FC

Ngày 31/05/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Nam Dinh FC
18:00
2024/05/31
Song Lam Nghe An
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Becamex Binh Duong
18:00
2024/05/31
Ho Chi Minh City FC
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hanoi FC
19:15
2024/05/31
Khatoco Khanh Hoa

Ngày 15/06/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Song Lam Nghe An
17:00
2024/06/15
CLB Thanh Hoa
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hong Linh Ha Tinh
18:00
2024/06/15
Viettel FC
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Khanh Hoa
18:00
2024/06/15
Quang Nam
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
CLB TPHCM
19:15
2024/06/15
Nam Dinh FC

Ngày 16/06/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hoang Anh Gia Lai
17:00
2024/06/16
CLB Binh DInh
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hai Phong FC
19:15
2024/06/16
Becamex Binh Duong