VIE National Champion League

Ngày 03/05/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hong Linh Ha Tinh
17:00
2024/05/03
Quang Nam

Ngày 04/05/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Becamex Binh Duong
18:00
2024/05/04
Khatoco Khanh Hoa
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Thanh Hoa
18:00
2024/05/04
CLB Binh DInh
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Song Lam Nghe An
18:00
2024/05/04
TT Hanoi
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Cong An Ha Noi FC
19:15
2024/05/04
Nam Dinh FC
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hai Phong FC
19:15
2024/05/04
Ho Chi Minh City FC

Ngày 05/05/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Viettel
19:15
2024/05/05
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 08/05/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Quang Nam
17:00
2024/05/08
Cong An Ha Noi FC
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Nam Dinh FC
18:00
2024/05/08
Becamex Binh Duong
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Khanh Hoa
18:00
2024/05/08
XM Hai Phong FC
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Binh Dinh
18:00
2024/05/08
Hong Linh Ha Tinh
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
CLB TPHCM
19:15
2024/05/08
CLB Thanh Hoa

Ngày 09/05/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hoang Anh Gia Lai
17:00
2024/05/09
Song Lam Nghe An
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hanoi FC
19:15
2024/05/09
Viettel FC

Ngày 12/05/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Thanh Hoa
18:00
2024/05/12
Becamex Binh Duong
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Cong An Ha Noi FC
19:15
2024/05/12
Khatoco Khanh Hoa
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hai Phong FC
19:15
2024/05/12
Quang Nam

Ngày 13/05/2024

GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hoang Anh Gia Lai
17:00
2024/05/13
Nam Dinh FC
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Hong Linh Ha Tinh
17:00
2024/05/13
TT Hanoi
GIẢI VĐGQ VIỆT NAM
Song Lam Nghe An
18:00
2024/05/13
Ho Chi Minh City FC