UEFA UCL

Ngày 01/05/2024

CÚP C1 CHÂU ÂU
Bayern Munich
02:00
2024/05/01
Real Madrid

Ngày 02/05/2024

CÚP C1 CHÂU ÂU
Borussia Dortmund
02:00
2024/05/02
Paris Saint Germain (PSG)

Ngày 08/05/2024

CÚP C1 CHÂU ÂU
PSG
02:00
2024/05/08
Borussia Dortmund

Ngày 09/05/2024

CÚP C1 CHÂU ÂU
Real Madrid
02:00
2024/05/09
Bayern Munich

Ngày 02/06/2024

CÚP C1 CHÂU ÂU
Winner SF1
02:00
2024/06/02
Winner SF2